XJOI
用户
密码
验证码
注册
近期比赛
比赛编号 比赛名称 开始时间 结束时间 状态
252 NOIP2012普及组初赛C++ 2018-10-07 08:45:00 2018-10-07 10:10:00 已经结束 成绩
251 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题2 1970-01-01 12:00:00 1970-01-01 12:00:00 已经结束 成绩
250 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题3 2018-10-06 08:30:00 2018-10-06 10:00:00 已经结束 成绩
248 NOIP2018普及组初赛模拟赛1 2018-10-08 18:20:00 2018-10-08 20:02:00 已经结束 成绩
247 NOIP初赛组合数学专项训练 2018-10-04 14:00:00 2018-10-04 22:00:00 已经结束 成绩
246 选择题-计算机基础知识专项训练200题 2018-10-03 15:00:00 2018-10-03 22:00:00 已经结束 成绩
245 NOIP2014提高组初赛C++_ 2018-09-28 19:30:00 2018-09-28 21:00:00 已经结束 成绩
244 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题2 2018-09-25 20:00:00 2018-09-25 21:30:00 已经结束 成绩
243 TEST 2018-09-26 08:00:00 2018-09-26 12:10:00 已经结束 成绩
242 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题1 2018-09-24 19:30:00 2018-09-24 21:10:00 已经结束 成绩

首页   上一页   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   下一页   尾页

XJOI Web
推荐使用1024X768分辨率浏览本站

...