XJOI
用户
密码
验证码
注册
近期比赛
比赛编号 比赛名称 开始时间 结束时间 状态
298 保送生入门测试1 2019-05-10 09:35:00 2019-05-10 11:20:00 已经结束 成绩
296 保送生入门测试 2019-05-09 13:30:00 2019-05-09 15:00:00 已经结束 成绩
295 学军中学冬令营入营测试(入门组11) 2019-05-05 09:50:00 2019-05-05 11:25:00 已经结束 成绩
294 学军中学冬令营入营测试(入门组10) 2019-04-28 09:00:00 2019-04-28 10:38:00 已经结束 成绩
279 NOIP2017普及组初赛C++_ 2018-10-12 18:25:00 2018-10-12 20:25:00 已经结束 成绩
278 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题12 2018-10-12 18:00:00 2018-10-12 20:00:00 已经结束 成绩
277 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题11 2018-10-12 09:00:00 2018-10-12 11:00:00 已经结束 成绩
276 杭州学军中学信友队普及组赛前模拟题 2018-10-11 18:30:00 2018-10-11 20:30:00 已经结束 成绩
274 杭州学军中学信友队提高组赛前模拟题 2018-10-11 18:30:00 2018-10-11 20:30:00 已经结束 成绩
273 NOIP2018提高组初赛C++模拟试题9 2018-10-10 18:30:00 2018-10-10 18:30:00 已经结束 成绩

首页   上一页   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   下一页   尾页

XJOI Web
推荐使用1024X768分辨率浏览本站

...